İller Bankası

Banka Kuruluş Kanununun 1.maddesinde de belirtildiği üzere özel hukuk hükümlerine tabi olarak, ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulmuş, tüzel kişiliği haiz özel bütçeli bir kuruluştur.

 

İller Bankası'nda yeni göreve başlayan;

ADAY MEMUR: 1.275,00 TL

ADAY MÜHENDİS: 2.025,00TL net maaş almaktadır. (aile yardımı hariç)

Ayrıca Memur ve Mühendislere yılda 2 defa asgari ücret tutarında ikramiye ödenmektedir. Bu da vergiler düşüldükten sonra aylık ortalama +110 TL'ye tekabül etmektedir. (660 x 2 = 1320 / 12 = 110 TL)

 

NOT: Belirtilen maaşlar Temmuz 2011 itibari ile alınan verilere dayanmıştır. Bu yazıyı okuduğunuz tarih ile Temmuz 2011 tarihi arasında maaşlarda artış olabileceğini gözden kaçırmayınız.

 

İller Bankası'nda geçen sene göreve başlayan;

ADAY MEMUR: 1.140,00 TL

ADAY MÜHENDİS: 1.840,00TL net maaş almaktaydı. (aile yardımı hariç)

Eklenti Başlığı
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !